Попълнете протокола за всеки артикул, които ще дарите, поотделно.


    Предаде безвъзмездно на: KAUZACLOSET.COM, следното предметно дарение, състоящо се от: