Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА HTTPS://KAUZACLOSET.COM/

1. ДЕФИНИЦИИ

„Дружество“ означава „Ис Джей Джи“ ЕООД, ЕИК 206622438, с адрес в гр. София, ул. „Асен Йорданов“ 17

„Уебсайт“ означава виртуална платформа за продажба на стоки, разположена на домейна https://kauzacloset.com/

„Договор” представлява сключения от разстояние договор между Дружеството и Потребителя за покупко-продажба на Стоки от Уебсайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Уебсайта

„Регистрация” означава процесът на регистрация, който се извършва чрез Уебсайта на Дружеството

Потребителски профил“ означава създадена за Потребителя страница в Уебсайта на Дружеството, формирана от потребителско име и парола, посредством които Потребителят се идентифицира и прави Поръчка от Дружеството.

„Поръчка“ означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между Дружеството и Потребителя, чрез който Потребителят заявява намерението си за купуване на Стока от Уебсайта.

„Стока“ означава дрехи, обувки, чанти, аксесоари и други, които се предлагат от Дружеството чрез Уебсайта, предмет на договора за покупко-продажба от Уебсайта.

„Промоция“ означава всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки чрез намаление в цена, в случай на ограничена наличност, за определен период от време, посочен от Дружеството.

„Съдържание“ означава цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез устройство с интернет връзка.

“Бюлетин (Newsletter)” означава средство за периодично информиране за предлаганите от Дружеството Стоки и Промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Дружеството относно съдържащата се в него информация.

2. KAUZA CLOSET

Дружеството предлага дрехи, чанти, аксесоари, обувки и други Стоки, състоянието на които може да бъде определено като използвано, ново с или без произход, като някои от тях може никога да не са носени. Състоянието на всяка една Стока е означено в Уебсайта.

Дружеството осъществява своята дейност под надслова „Гардероб с кауза“, което може да се изписва и като „Kauza Closet“. 

Гардероб с Кауза вдъхва нов живот на дрехи, чанти, аксесоари, обувки и други Стоки, които не са потребни на техните собственици, като дава възможност те да намерят своя нов притежател. Целта на Дружеството е чрез Гардероб с кауза да се подкрепят различни дарителски кампании като се използват част от средствата, получени в резултат на продажба на Стоката. 

Дружеството предлага Стока, получена предимно чрез дарения от доброжелатели, които подкрепят Гардероб с кауза. Дружеството окуражава всеки Потребител да следи на Уебсайта актуалния списък на кампаниите, за които Дружеството организира продажба на своята Стока, като при желание всеки Потребител е свободен и да дари Стока, за да подкрепи Гардероб с Кауза. В срок от 2 месеца след даряване на продукти, ако те не бъдат продадени, дарителят се съгласява те да му бъдат върнати или предоставени на контейнер за рециклиране или дарения. 

Всеки Потребител, който закупи Стока от Дружеството, може да изрази свободно своето съгласие неговите три имена да бъдат публикувани на съответната платформа, уебсайт или социална мрежа на конкретната кампания от Гардероб с кауза (при наличието на такава опция). 

3. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 1. Настоящите Общите условия са предназначени за регулиране на отношенията между Дружеството и Потребителите, използващи Уебсайта като електронен магазин и средство за сключване на Договор.
 2. Дружеството запазва правото си периодично да променя, замества или премахва без предизвестие всяка Стока. Дружеството има право да променя Общите Условия по всяко време, като задължително ще извърши публикуването им на Уебсайта.
 3. Дружеството има право да прекъсне достъпа до Уебсайта, поради работи, свързани с поддръжка, съображения за сигурност на мрежата или форсмажорни обстоятелства, без задължение да обезщети Потребителите за периода, през който същите нямат достъп.
 4. За да използва Уебсайта за целите на сключване на Договор, Потребителят следва изрично да приеме настоящите Общи Условия чрез маркиране на полето Приемам Общите условия на Kauza Closetслед отправяне на запитване от страна на Дружеството, дали приема Общите Условия за използване на сайта непосредствено преди регистрация и/или финализирането на поръчката.

4. СТОКИ 

 1. Уебсайта предлага на Потребителите възможност за извършване на онлайн покупки на Стоки. Предоставя се богат избор на артикули от известни търговски марки с подробни описания и снимков материал.
 2. Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично в описанието.
 3. Възможно е да съществуват разлики в нюансите на цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и действителните цветове на продукта.
 4. Цената на Стоките е посочена при представянето й и е с включени всички данъци и такси. Не включва пощенските и транспортните разходи, свързани с доставка на поръчки.
 5. Всички Стоки са преминали проверка от Дружеството за дефекти или забележки, като в зависимост от вида Стока е направено старателно почистване и дезифенкция като е постигнато добро ниво на хигиена и чистота. Например, без да е изчерпателно изброено, по отношение на дрехи е използвана услуга тип „химическо чистене“, по отношение на обувки са използвани специални препрати за неутрализиране на миризми, бактерии, микроби и прочие.

5. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

 1. Потребител може да поръча само продукти, които са налични в Уебсайта.
 2. За да бъде извършена поръчка, трябва да се избере Стока и да се натисне бутон „Добави в количката“, след което този продукт се прехвърля във виртуалната „Количка“ на Потребителя в горния десен ъгъл на екрана.
 3. След като в потребителската количка са добавени всички избрани Стоки, поръчката може да бъде продължена, като се натисне бутона „Към Касата“, над който ще се появи калкулацията на цената за всички продукти от кутията.
 4. При попълване на панел „Информация за доставка“ Потребителят следва да попълни желания адрес за доставка.
 5. За да премине към финализиране на поръчката, Потребителят трябва да направи избор за „Начин на плащане“.
 6. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителите са длъжни да предоставят пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да ги актуализират в 7-дневен срок от тяхната промяна.

6. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

 1. Заплащането на Поръчката става с дебитна или кредитна карта, или с наложен платеж  под формата на пощенски паричен превод.
 2. Ако бъде избрана опцията за плащане с дебитна или кредитна карта, ще последва пренасочване към уеб страница на FiBank.bg, където трябва да се въведат данни, необходими за извършване на плащането.
 3. Ако бъде избрана опцията за плащане с „наложен платеж“, стойността на поръчката следва да се заплати при получаването й от куриера.
 4. За да се премине напред е необходимо да бъде поставена отметка върху бутон „Приемам Общите условия на Kauza Closet“ и след това, за да се завърши поръчката, следва да се кликне в долната част на прозореца, където пише „Поръчване“ и по този начин поръчката ще бъде изпратена до Дружеството.
 5. На следващо място за Потребителя ще се зареди нов прозорец със съобщение за успешно извършена поръчка с номер, под който поръчката е приета. На посочената в адресната регистрация електронна поща, ще бъде изпратено потвърждение за приемане на поръчката. В случай че Потребителят желае да получи потвърждение на своята поръчка в писмена форма, прикрепено към Стоката, то следва да отправи изрично искане при завършване на поръчката.
 6. Данните, които се попълват, се използват единствено и само с цел доставка на поръчката. Правилното попълване на данни в процеса на поръчка е задължително и от него зависи правилната доставка.
 7. Потребителите се съгласяват, че Дружеството има право да приема авансово плащане за сключените договори за покупко-продажба на Стоки.

7. OТКАЗ ЗА ДОСТАВКА.

 1. Дружеството има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни проблеми, за което трябва да изпрати изрично уведомление до Потребителя на посочената от него електронна поща. За това обстоятелство Дружеството не дължи обезщетение на Потребителя, а само връщане на заплатената от Потребителя сума (ако има такава).
 2. Дружеството може да откаже доставка, ако Потребителят е посочил несъщестуващ адрес, телефонен номер, както и в случай че се окаже, че представената от Потребителя информация е невярна, заблуждаваща или е възможно да доведе до причиняване на вреди.

8. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 1. Доставките до адрес ще се осъществяват чрез лицензирани дружества, предоставящи куриерски услуги и фигуриращи в Регистър на операторите предоставящи универсална пощенска услуга или част от нея, воден от КРС.
 2. Поръчките на територията на страната ще се доставят в работното време на куриерската служба.
 3. В зависимост от вида поръчка и количеството Стоки, Уебсайтът ще генерира автоматично дължимите разноски за куриерски услуги.
 4. При извънредни обстоятелства Дружеството си запазва правото да удължи сроковете за доставка, за което своевременно уведомява Потребителите

9. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние и да върне продуктите, поръчани от Уебсайта, в рамките на 14 /четиринадесет/ дни от датата на приемане на Стоката от Потребителя.
 2. При отказ от Договора Потребителят има право да получи само стойността на заплатената цена на върнатата Стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й, след приспадане на транспортните разходи за връщане.
 3. Възстановяване на платената от Потребителя цена става чрез банков превод, по посочена от потребителя банкова сметка за плащания с наложен платеж. 
 4. При необходимост от връщане на цена платена от Потребителя с карта, връщането ще бъде направено чрез възстановяваща операция по същият платежен инстурмент.

10. Условия за връщане на стоки:

 1. Потребител може да заяви връщане от следната препратка: връщане на продукт, след което трябва да попълни необходимата информация за извършване на връщането.
 2. При връщане на Стоката таксите за транспортни услуги са изцяло за сметка на Потребителя чрез избран от него куриер.
 3. В случай че Потребителят избере да върне Стока, но не заплати дължимите куриерски услуги, Потребителят дава съгласие Дружеството да извърши прихващане между заплатените куриерски услуги и стойността на Стоките.
 4. Правилата по-горе не се отнасят за случаите на връщане на грешно изпратени стоки, не по вина на Потребителя, или стоки с дефекти, които не са били известни на Потребителя към момента на сключване на Договора.
 5. Всички задължителни полета в заявката трябва да бъдат попълнени.
 6. Стоката трябва да се върне с нейната оригинална кутия/опаковка с етикет и касова бележка, без индикации, че е бил употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да е начин.
 7. Потребителят е длъжен да съхранява получената от него Стока и да осигури запазването на нейното качество. Целостта на поставения етикет също не трябва да е нарушена.
 8. Не подлежат на връщане бански, шапки, бельо, бодита, чорапи и други продукти, характеризиращи се като бельо.
 9. При неизпълнение на посочените по-горе условия Дружеството запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената от Потребителя сумa, като изрично се посочва, че не се приемат пратки с наложен платеж.
 10. Всички допълнителни разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената Стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката, остават за негова сметка.
 11. При връщане на продукти, които ползват отстъпка, Потребителят получава обратно само реално заплатената сума.
 12. Предлаганите продукти са единични бройки, поради което Дружеството няма възможност да заменя върнати при рекламация артикули със същите. Съответно при рекламация Дружеството може да върне заплатената от клиента сума за артикула съгласно описаната в настоящия раздел процедура и при спазване на законовите разпоредби.
 13. При основателна рекламация или при одобрена заявка за връщане на продукти, Дружеството ще възстанови заплатените суми по описания по-горе начин без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е било уведомено за решението на Потребителя да се откаже от договора, в случай че Дружеството е получило продуктите обратно или доказателство, че те са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 14. Заявки за рекламации и връщане могат да бъдат отправяни съобразно описаните стъпки по-горе, както и на имейл „[email protected]  или чрез писмо до адреса на управление на Дружеството. Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към Общите условия.

11. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Информацията или личните данни, които Потребителят предоставя, ще се обработват в съответствие с политиката на поверителност на Дружеството. С използването на този Уебсайт, Потребителят се съгласява с обработката на информация и заявява, че цялата предоставена информация и данни са верни и дадени доброволно.
 2. Политиката на поверителност на Дружествотоe в съответствие с изискванията на Регламент 679/2016 на ЕС за защита на личните данни и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършени от Дружеството при поръчки на Потребители в Уебсайта.

Уебсайтът www.kauzacloset.com е собственост на Дружеството. Администратор на лични данни е Дружеството.

 1. Данните се обработват съгласно следните изискванията на Регламент 679/2016 на ЕС:

3.1 субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели (описани по–долу в Политиката за поверителност);

3.2 обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна.

 1. За изпълнение на услугите, предлагани от Уебсайта и изпълняване на договорните си задължения, администраторът на лични данни събира две или три имена, имейл, телефон, адрес за доставка на поръчаната стока.
 2. При възстановяване на суми се събират и следните данни: номер на банкова сметка и име на титуляр по банкова сметкa.
 3. Абонамент за бюлетин със съгласието на Потребителя, дадено доброволно и незадължително, Дружеството ще има основание да обработва личните му данни за маркетингови цели, по-конкретно да изпраща безплатен бюлетин под формата на имейл, електронни съобщения, СМС, съобщения по приложения за смартфони и др. подобни, съдържащи информация и актуализация за продукти, оферти, промоционални кампании, събития и други на доброволно дадени от Потребителя електронни адреси, телефони и др.
 4. Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което представлява нисък риск за правата и свободите на потребителите, свързани с личните им данни се извършва, за да се запознаят Потребителите на Уебсайта с новите артикули, промоции и др.
 5. Автоматизирани имейли се изпращат в следните случаи: при регистрация на нов Потребител; при извършване на поръчка; при изпращане на поръчка; при приемане на рекламация или отказ; при получена заявка за връщане на поръчан артикул; при одобрена заявка за връщане на артикул; при информиране за промоции, събития, нови артикули.
 6. Правата на Потребителите са следните:

9.1 Право на достъп, при което по всяко време Потребителят има право да поиска информация относно личните си данни, които Дружеството съхранява, като отправи запитване на следния имейл: „[email protected]

9.2 Право на преносимост, при което Потребителят има право да получи копие от своите предоставени данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

9.3 Право на коригиране, при което Потребителят има право да поиска коригиране на лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Регистрираните потребители може да редактират сами своите лични данни в страницата на профила си.

9.4 Право на изтриване, при което Потребителят има право да изтрие всички лични данни, обработвани от администратора по всяко време, освен при: отворена поръчка; неизплатена сума; при направена покупка, за която данните ще бъдат съхранявани според законовите разпоредби, свързани със счетоводството.

9.5 Право на възражение срещу обработването по реда и при условията, описани в чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.

9.6 Право на оттегляне на съгласието, при което Потребителят има правото на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да се направи чрез настройките в клиентския профил или чрез имейл до „[email protected]. Оттеглянето на съгласието ще направи невъзможно предоставянето на услугите, поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от предоставяне на услуги от страна на Дружеството.  

9.7 Право на подаване на жалба към надзорен орган, ако Потребителят счита, че негови лични данни се обработват неправилно или незаконосъобразно.

 1. Личните данни ще бъдат събирани и обработвани чрез електронна система, управлявана от администратора и съхранявани на сървър в офиса на фирмата. Лични данни няма да бъдат предоставяни на страни извън Европейския съюз. Срокът на съхранение на личните данни се определя от времетраенето на потребителския профил. В момента на изтриване, деактивиране на профила, информацията за личните данни ще бъде изтрита или анонимизирана при спазване на действащите нормативни изисквания.
 2. Предоставянето на лични данни от Потребителя е необходимо за изпълнението на услугите и функционалните възможности на Уебсайта, като например регистриране на потребителски профил, закупуване на стока,  абонамент  за бюлетини или получаване на други новини.
 3. Предоставените лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо за обработка на поръчка, например, на куриерска фирма, с цел извършване на доставка. Личните данни могат да бъдат разкривани на полицията, на съдебните органи и на други органи, съгласно законовите разпоредби. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без изричното съгласие на Потребителя.

12. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 1. Уебсайтът използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, изпращани от страниците на Уебсайта към браузъра и съхранявани на устройството на Потребителите. Бисквитките помагат за това, да се улеснят Потребителите и да се подобри функционалността на Уебсайта.
 2. Използваните бисквитки биват два вида – временни и фиксирани.

2.1 Първите са временни файлове, които се генерират в компютрите на Потребителите, докато те не излязат от Уебсайта или не затворят съответния уеб браузър.

2.2 Фиксираните бисквитки се запаметяват в компютрите на Потребителите за време, определено в съответните параметри или докато не бъдат изтрити ръчно.

 1. Бисквитки, използвани от партньори на уебсайт оператори, включително потребители без ограничения на достъп до сайтове, са предмет на техни собствени политики за поверителност.
 2. Използвайки Уебсайта, Потребителят дава съгласието си да се използват и съхраняват бисквитки на неговото устройство и да се предоставят такива на трети страни при условията на настоящите Общи Условия.
 3. Във всеки един момент съгласието за съхраняване на бисквитки може да бъде оттеглено, да бъде спряно съхраняването на бисквитките и те да бъдат изтрити, като за целта се направят съответните настройки в браузъра.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. За неуредените в настоящите Общи Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
 2. Настоящите Общи Условия са в сила от 01.10.2021 г.